burtas

burtas
2 ×bùrtas (vok. Borte) sm. (1) 1. N drabužio apsiuvas. 2. nubaltintas akmuo prie kelio krašto: Pasibaidė arklys į burtus, ir vežėčias sudaužiau Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Burtas — or Bortas (plural Bortaslar ) were a tribe of uncertain ethnolinguistic affiliation inhabiting the steppe region north of the Caspian Sea in medieval times (modern Penza Oblast, Ulyanovsk Oblast and Saratov Oblast of the Russian Federation). They …   Wikipedia

  • Burtas — Sp Burtãsas Ap Буртас/Burtas L u. RF Penzos sr …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • burtas — 1 bùrtas sm. (1) 1. R sutartas ženklas kam nors išspręsti, pasiskirstyti ir pan.: Burtą mesti B. Bùrtą traukti KII34. Liuterijos bùrtas (bilietas) KII34. Žaidėjai bùrtais pasiskirstė vietomis DŽ. Ištraukiau bùrtą eit vaiskan Lp. Traukim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mokshas — Moksha Alternative name: Mordvin Moksha Zubu Moksha women. Ivan Dubasov’s photo. Total population 296, 900[1] …   Wikipedia

  • Khazars — Kazar redirects here. For the Marvel Comics character, see Ka Zar. For the village in Azerbaijan, see Xəzər. For Khazar University, see Khazar University. Khazaria Eastern Tourkia Khaganate …   Wikipedia

  • burta — bùrta sf. (1) 1. atpjautas, ppr. keturkampis medžio gabalas: Iš šitos alksnio bùrtos geros klumpės išeitų Smn. Duokš pielą, nupjausim bùrtą, bus ant ko tašyt Dsm. Atskelia, atplėšia bùrtą [nuo rąsto] Lp. Po anuo balkiu tokias bùrtas pakišom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtos — bùrtos sf. pl. (1) Slnt; Rp burtas, prietaras: Sako, kad žąsyčius pirmą sykį lauku reikią nešti šiaurės vėju – varnos negrobančios, bet tas yr žmonių bùrtos Grg. Tikėti į burtas M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mesti — mèsti, mẽta, mẽtė 1. tr. sviesti tolyn, aukštyn, žemyn: Mesčiau šluotelę kairion šalelėn, o pati jauna aukštan svirnelin (d.) Čb. Metì (mesk) viedran! Dsn. Baltą žąsį peša, šalia plunksnas mẽta Dkš. Ji ma[n] metė obuolėlį par stiklo langelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Finno-Ugric languages — Finno Ugric Geographic distribution: Eastern and Northern Europe, North Asia Linguistic classification: Uralic Finno Ugric Subdivisions: Ugric (Ugrian) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”